Ekotekijä: Biokaasua tankkiin!

Biokaasulla käyvien autojen teknologia toimii ja autojen hinnat ovat kilpailukykyisiä. Perinteiselle polttomoottorille on olemassa vaihtoehto, mutta monet eivät sitä tunne. Huili tapasi Natalia Saukkosen, joka tutkii millä perusteilla yritykset ostavat ekologisen auton.

 

ekotekijanataliasaukkonen (kopio)

 

Suomen kasvihuonekaasupäästöistä noin viidennes tulee liikenteestä. Miksi liikenteen päästöjen pienentäminen on niin hidasta?

Eniten päästöjä pienentäisi yksityisautoilun vähentäminen. Suomen autokanta on varsin vanhaa. Autojen keski-ikä noin 12 vuotta. Siten se myös uusiutuu hitaasti. Se, millaisen auton päätämme ostaa tänään, vaikuttaa autokannassamme vielä pitkään. Hiilidioksidipäästöistä huolissaan olevan kuluttajan täytyy osata katsoa auton elinkaarta ja toimitusketjua.

Mitä merkitystä biokaasun valinnalla on? 

Biokaasu on uusiutuva, ja sen kokonaispäästöt ovat selvästi fossiilisia polttoaineita alhaisemmat. Kärjistetysti kyse on samasta asiasta kuin porkkanoita ostettaessa. Voi verrata vaikka kahta valintatilannetta: Ensimmäisessä ostan luomuporkkanoita perinteisestä, fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta toimitusketjusta. Toisessa ostan luomuporkkanoita, jotka on kuljetettu kauppaan kotimaisella biokaasulla ja pussitettu kotimaista biokaasua käyttävässä tuotantolaitoksessa. Maanviljelijä on käyttänyt traktorissaan biokaasua, jonka hän on itse tuottanut kierrättämällä orgaanisen jätteensä takaisin kierrätysluomulannoitteeksi ja biokaasuksi.

Tutkit erityisesti sitä, millä perusteilla yrityksissä valitaan ekoauto. Mitkä perusteet yleensä ovat?

Yritykset investoivat ekologiseen autoon eri syistä. Yrityksen sisältä voi löytyä aloitteentekijä, jolla on kiinnostusta lähteä kokeilemaan uusia teknologioita. Tai vaihtoehtoisia ratkaisuja tarjoava myyjä saa käynnistettyä tapahtumaketjun. On myös yrityksiä, jotka ovat rakentaneet toiminta-ajatustaan kokonaan ekologisen kuljetuksen ympärille, kuten esimerkiksi A2B ja Niemi.

Pienyrittäjien tapauksessa, kuten esimerkiksi autokouluissa tai takseissa, kyseessä voi olla puhtaasti arvopohjainen valinta. Yksi haastateltavani kertoi, että hän tekee toimeentulonsa pöllyttämällä kaupungin keskustaan päästöjä, mutta tällä pienellä parannuksella, ”muurahaisen teolla tässä suuressa maailmassa”, hän voi vaikuttaa johonkin.

Mitä eroa on maakaasulla ja biokaasulla?

Maakaasu on fossiilinen ja ulkomailta tuotava polttoaine, jota saadaan syvältä maan sisältä öljy- ja maakaasuesiintymistä tai säröttämällä öljyliuskeesta.

Biokaasu on uusiutuva ja paikallisesti tuotettu, biologisen hajoamisprosessin tulos. Luonnossa sitä muodostuu paikoissa, joissa eloperäinen aines hajoaa hapettomissa olosuhteissa.

Molempien kaasujen käyttö perustuu siihen, että energiaa saadaan polttamalla metaania (CH4). Kaatopaikalle kipattu orgaaninen jäte tuottaa mädätessään metaania, joka on yli 20 kertaa pahempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Tätä metaania ei tarvitse päästää ilmakehään, vaan jätteestä tuotettua biokaasua voidaan polttaa hiilidioksidiksi energiantuotannossa.

______________________________________________________________

Teksti: Hannele Huhtala
Kuva: Raisa Kyllikki Ranta

Juttu on julkaistu alun perin Huilissa 2/2016. Lisää ekoelämää esittelevää sisältöä saat tilaamalla Huilin tai ostamalla irtonumeron. Tämä onnistuu helposti verkkokaupassamme.

Heinäkuun ajan verkkokaupassamme on voimassa huikea kesätarjous. Kampanjakoodilla HUILIKESÄ2016 saat kestotilauksen hintaan 35 €.

Kommentoi